Scenery of lotus pond in China's Jiangsu2018-07-09
1/33

显示
  • Photo shows the lotus flower in Laozishan Town of Huai'an, east China's Jiangsu Province, July 8, 2018. (Xinhua/Wan Zhen)
  • Aerial photo shows the scenery of a lotus pond in Laozishan Town of Huai'an, east China's Jiangsu Province, July 8, 2018. (Xinhua/Wan Zhen)
  • Aerial photo shows tourists view a lotus pond in Laozishan Town of Huai'an, east China's Jiangsu Province, July 8, 2018. (Xinhua/Wan Zhen)
  • Aerial photo shows tourists view a lotus pond in Laozishan Town of Huai'an, east China's Jiangsu Province, July 8, 2018. (Xinhua/Wan Zhen)

我要说两句

1/9